diaphragm seal level transmitter - An Overview

อะไหล่เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดองศา

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้)

หมั่นเช็คน้ำมันภายในเกจ ถ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขุ่นแสดงว่า ประสิทธิภาพของน้ำมันลดลง ต้องทำการเปลี่ยนน้ำมัน โดยนำเกจมาถอดจุกยางออก และเทน้ำมันในเกจเดิมทิ้งและทำการเติมเข้าไปใหม่ (วิธีการเติมน้ำมันเกจนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของและชนิดของเกจนั้น )

ข้องอเกลียวทองเหลือง และ ข้องอเกลียวใน

หน่วยวัดความดันใน เกจวัดความดัน ที่นิยมใช้และเจอบ่อยๆจะมี

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใด หรือ จำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการวัด

ห้ามทำหล่น ตก กระแทก เด็ดขาดเพราะจะทำให้เกจวัดแรงดันเกิดความเสียหายทันที

Your browser isn’t supported any more. Update it to find the finest เกจวัดแรงดัน 1 บาร์ YouTube experience and our most recent pressure gauge weksler options. Find out more

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ทนทาน แข็งแรง หัวเติมลม และเกจวัดลมอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน

   -ช่วยลดแรงดันกระชาก ก่อนเข้าสู่เกจวัดแรงดัน

ไมโครมิเตอร์วัดใน หรือคาลิเปอร์วัดใน

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

เครื่องเจียรแม่พิมลม/เครื่องเจียรแกน

สิ่งที่แนบมา ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา ฝาปิดใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) เพรสเชอร์เกจ คือ ไม่มี แหวน ปิด ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้) ล้างค่าการค้นหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *